hh

Кина дополнително да го намали јаглеродниот траг на челикот