hh

Порта на фармата

  • FARM GATE

    ФАРМА ПОРТА

    Портата на фармата обично се прави со тркалезни цевки и заварени жични мрежи, некои исто така се направени со квадратни цевки.

    Според различните внатрешни структури, портата на фармата може да се подели на фарма од типот „N“, фарма на типот „I“ и порта на фармата. Земјоделска порта од типот „N“ и портата за фарма од типот „I“, обично се изработуваат со тркалезна цевка со надворешна рамка и внатрешна заварена жичана мрежа, а потоа со некои внатрешни цевки како потпори. Портата за фарма со шипки обично се прави само со кружни цевки .